Vítajte na stránkach spoločnosti CXDX SLOVAKIA s.r.o.
   
 
  
  Našou hlavnou činnosťou je prenájom pracovných plošín-autoplošín a samohybných plošín na práce
        všetkého druhu
vo výškach a nad voľnou hlbkou či už v itrerieri alebo aj v ťažkom teréne.
     Firma taktiež pôsobí v oblasti nakladania s tekutým odpadom a čistenia kanalizácií.


PODMIENKY POUŽÍVANIA a PRENÁJMU NAŠICH  ZARIADEN
Í :

Účtujeme:
  • každú započatú 1/2 hodinu
  • príplatky práci v noci, cez víkend, štátny sviatok
  • príplatok za prácu v stiesnených priestoroch, rizikových pracoviskách, s chemickými látkami, prašnom prostredí a pod...
  • zľavy podľa dohody
  • minimálny odber - 1 hod.
Platobné podmienky::
  • nový zákazník alebo malý objem prác - platba v hotovosti
  • doba splatnosti - 14 dní, max 30 dní
  • v prípade nedodržania termínu splatnosti zasielame upomienku. Ak ani po zaslaní upomienky neevidujeme úhradu, pohľadávku bezodkladne postupujeme správcovskej spoločnosti na vymáhanie pohľadávok
!!! Podmienky používania VTZ - autoplošín. autožeriavov !!!

- max. vonkajšia teplota - 5°C
- max. rýchlosť vetra  12,5 m/s
- vyžadujeme dodržiavanie BOZP a používanie OOPP pri  používaní VTZ


  kontakt: 00421 910 987 007, Poprad
  e-mail: cxdx.sk@gmail.com              

CXDX  SLOVAKIA  s.r.o.
059 12    Švábovce   161
SLOVENSKO
ičo     : 44 260 903
ič dph : SK 2022 640 917
zapísaná  :  OR OS Prešov , Odd.: Sro, Vl. č. 20378 / P